CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (ĐIỀU 68 ĐẾN ĐIỀU 73) CỦA THẾ GIỚI TỦ GIẦY

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ khách hàng.

Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp và không bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. Và hỗ trợ trong quá trình giao hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng mục đích như thỏa thuận trong hợp đồng (biên bản đồng ý), không sử dụng vào các mục đích sai trái, làm tổn hại đến khách hàng.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ.
 • Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website thegioitugiay.vn
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động,
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

THẾ GIỚI TỦ GIẦY

Địa chỉ:  Số 37 Ngõ 168 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0942.108.288 – Kinh Doanh

Email: thegioitugiay.vn@gmail.com

Website: https://thegioitugiay.vn/

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Người Tiêu Dùng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, Thế Giới Tủ Giầy sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
      i) Qua email: thegioitugiay.vn@gmail.com
      ii) Qua điện thoại: 0942.108.288

Lưu ý:
=> Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
=> Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.